Välkommen till

Järvagården

En förskola där du som förälder har mer möjlighet att påverka

Personalkooperativet Järvagården är ett privat alternativ till kommunala förskolor. Vi ansvarar själva för förskolans totala verksamhet. Som förälder har du kortare väg till där beslut fattas.

Vi tror på lek

I enighet med läroplanen ska förskolan vara en rolig trygg och lärorik miljö som utmanar och lockar till lek och aktivitet.

kontakta oss

Ring eller skicka ett meddelande till jarvagarden@gmail.com så svarar vi gärna på dina frågor!

Följ oss