OM Järvagården

Personalkooperativet Järvagården är ett privat alternativ till kommunala förskolor.  Vi ansvarar själva för förskolans totala verksamhet. Som förälder har du kortare väg till där beslut fattas.

Vår målsättning är att ha så få barn som möjligt i barngruppen. Vistelseklimatet blir på så sätt lugnare för barnen. med kunnig och välutbildad personal kan varje barn tillfredsställas efter sin utvecklingsnivå. Vistelsetiden såväl inne som ute med aktiviteter efter barnens mognadsnivå är basen i vår verksamhet.

Vi är en traditionell förskola.  Vi utnyttjar vår närmiljö med allt vad det erbjuder, lek i skog och parklek och ute lek på förskolans gård. 

Mat

Vi lagar all mat från grunden och försöker att endast använda färska råvaror

Öppettider

Förskolans öppettider är för närvarande öppet mellan 07:00-17:30. Förskolan har stängt under tre veckor i juli månad och under jul och nyårshelgerna, om det är förenligt med föräldrarnas behov av barnomsorg. Förskolan stänger under fyra planeringsdagar varje år. Enligt stadens ”riktlinjer för barnomsorgspeng” har anordnaren skyldighet att hålla öppet inom ram tiden 6:30-18:30, verksamheten ska utgå ifrån brukarens behov. Förskoleverksamheten skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas heltidsarbete och studier.

Övriga tider på förskolan:

Frukost serveras klockan 8:30
Fruktstund ca klockan 11:00
Lunch serveras klockan 13:00
Fruktstund ca klockan 16:00

Inskolning

syftet med inskolning är, att lägga grunden för en bra relation mellan personal och barn/föräldrar. Att barn/föräldrar ska känna sig trygga.

Vi har en tre dagars inskolning där föräldern och barn är med under hela dagen från klockan 9:30-14:00. Föräldern får en inblick i vår verksamhet och hur vi arbetar

Ansökan

Ansökan sker via ”Min Barnomsorg” på Stockholms stads webbsida.
https://barnomsorg.stockholm.se/

Vi har liksom kommunala Förskolor maxtaxa. Avgiften betalas direkt till förskolan. För mer information om gällande avgift, vänligen kontakta förskolan

Typ av service

Förskola
Organisationsform
Fristående/privat
Verksam i Rinkeby-Kista