Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplanen mot kränkande behandling ska genomsyra verksamheten.

Ingen på Järvagårdens verksamhet ska utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling.

Förskolan skall vara en trygg plats där alla barn ska må bra. Det ska råda ett öppet klimat där alla är lika värda.