logo
 • Välkommen till Järvagården!
  Personalkooperativet Järvagården är ett privat alternativ till kommunala förskolor. Förskolan ägs och drivs av personalen, vi ansvarar själva för förskolans totala verksamhet. Som förälder har du kortare väg till där beslut fattas
 • Vår målsättning
  Vår målsättning är att ha så få barn som möjligt i barngruppen. Vistelseklimatet blir på så sätt lugnare för barnen. med kunning och välutbildad personal kan varje barn tillfredställas efter sin utvecklingsnivå. Vistelsetiden såväl inne som ute med aktiviteter efter barnens mognadsnivå är basen i vår verksamhet.
 • Vår inspiration
  Vi är en traditionell förskola med inspiration från Montessoripedagogiken. Vi utnyttjar vår närmiljö med allt vad det erbjuder, lek i skog och parklek och ute lek på förskolans gård.
 • Inskolning
  Syftet med inskolning är, att lägga grunden för en bra relation mellan personal och barn/föräldrar. Att barn/föräldrar ska känna sig trygga.